ANBI

OMG voor elkaar

ANBI gegevens Stichting Metgezellen


Naam:                               Stichting Metgezellen


RSIN:                                 863946513


Adres:                               Uilengouw 25, 1027 EZ Amsterdam


Contact:                           John Kamphuis – 06 29 59 03 73


Doelstelling:                   Het opzetten, produceren en uitvoeren van een aantal verschillende mediakanalen teneinde hierop

                                            formats en concepten te tonen die verband houden met levensbeschouwing en zingeving.


Hoofdlijnen beleid:      - Het produceren van video's over levensbeschouwelijke thema's

                                            - Op dit moment wordt er gemiddeld ca. 1 video per week gepost

                                            - Doel is om de frequentie van de online content de komende periode te vergroten


Bestuur:                           John Kamphuis – voorzitter

                                            Matthijs ten Klooster – penningmeester

                                            Jan Boers – bestuurslid


Beloningsbeleid:          De bestuursleden vervangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden


Activiteiten:                   Alle geproduceerde video’s zijn terug te vinden via www.omgamsterdam.com


Opmerking:                   Het bestuur heeft in mei 2023 de aanvraag ingediend teneinde de ANBI status te verkrijgen.


Beleidsplan:                 Downloadlink


Jaarrekening '22:        DownloadlinkFinancieel verslag: